Mezinárodní gymnázium Reinsdorf

Domů / Blog

Novinky z
každodenní školní život

Diskutujte jako velcí kluci

Vytváření názorů a formulování názorů, argumentace a oponování lepšími argumenty - to bylo motto poslední hodiny německého jazyka pro 8. ročník před zimními prázdninami.

Po intenzivní přípravě v minulých hodinách, bádání a přemýšlení přišel ve čtvrtek 9. února konečně čas - žáci 8. třídy Mezinárodního gymnázia Reinsdorf debatovali. Ačkoli bylo na debatérech zpočátku patrné, že v místnosti panuje nervozita a možná i určitý neklid, ten na začátku každé debaty zřetelně opadl. Na konci se dokonce objevily ohlasy, že to byla zábava. Na témata jako "Měly by být nezdravé potraviny více zdaněny?" nebo "Měli by si žáci tykat se svými učiteli?" se vyměňovaly názory, předkládaly argumenty a některé z nich byly dokonce podloženy vědeckými důkazy. Po zimních prázdninách budou následovat další debaty, aby se žáci více naučili, jak své myšlenky a postoje podpořit argumenty a vyjádřit tak svůj názor.

Patrick Seidel – učitel němčiny

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.