Reinsdorf International Grammar School

Strona główna / Uczniowie

Doradca zawodowy

W przypadku wszystkich pytań, których nie można wyjaśnić z nauczycielem klasy lub przedmiotu, nauczyciele łącznikowi są również dostępni jako osoby kontaktowe. Powinny to być przede wszystkim sprawy, w których czujesz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie lub gdy dotyczy to Twojego nauczyciela klasy lub przedmiotu albo problemów pozaszkolnych. Nauczyciele łącznicy są wybierani przez uczniów na jeden rok szkolny.

Nauczyciel łącznikowy 2023/24

Pani Voit
Pan Klose

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.