Nhà thi đấu quốc tế Reinsdorf

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

Đối với tất cả các ngày khác của lớp học, vui lòng sử dụng lịch của phụ huynh chúng tôi trên Lernsax.

28.02.2024
Gedenkstätte Sonnenstein Pirna

bis 01.03.2024
Anmeldung neuer Schüler für das Schuljahr 2024/25

bis 04.03.2024
Bekanntgabe der Ergebnisse der Vorprüfungen

11./12.03.2024
Elternabende

11.03.2024 – 16.03.2024
“Schau rein” – Woche der offenen Unternehmen – Klassen 7IGR – 12IGR

12.03.2024
Telc-Englisch

18.03.2024
Spanisch-Olympiade

20.03.2024
Englisch-Olympiade

18.03.2024 – 20.03.2024
Schnuppertage – Klasse 5IGR

18.03.2024 – 22.03.2024
Mottowoche – Klasse 12IGR

21.03.2024
Einführung Berufswahlpass – Klasse 8IGR

21.03.2024
Besuch der Leipziger Buchmesse

22.03.2024
Bekanntgabe Abiturzulassung

27.03.2024
letzter Schultag – Klasse 12 IGR

25.03.2024 – 27.03.2024
Konsultationen Abitur

28.03.2024 – 05.04.2024
Osterferien

08.04.2024 – 25.04.2024
schriftliche Abiturprüfungen

08.04.2024
Vorbereitung vocatium – Klasse 9IGR

09.04.2024
Wege nach dem Abitur – Klasse 11IGR

15.04.2024 – 26.04.2024
Praktikum – Klasse 9IGR

16.04.2024, 17.30 Uhr
Themenelternabend + Schüler – Suchtprojekt

18.04.2024
Känguru-Wettbewerb

22.04.2024 – 26.04.2024
Klassenfahrt – Klassen 7IGR/8IGR

22.04.2024 – 27.04.2024
Klassenfahrt – Klasse 11IGR

25.04.2024
Boys- und Girlsday

26.04.2024 – 24.05.2024
mündliche Abiturprüfungen

01.05.2024
Feiertag

04.05.2024
Frühjahrsputz

07.05.2024
Lesewettbewerb – Klasse 5IGR

09.05.2024
Christi Himmelfahrt

10.05.2024
unterrichtsfreier Tag (gesetzl. festgelegt)

13.05.2024 – 17.05.2024
Klassenfahrt – Klasse 9IGR

20.05.2024
Pfingstmontag

21.05.2024
unterrichtsfreier Tag (gesetzl. festgelegt)

22.05.2024
Gedenkstätte Sonnenstein Pirna

27.05.2024 – 31.05.2024
Klassenfahrt – Klasse 6IGR

28.05.2024
Elternabend neue Klassen 5

29.05.2024
Bekanntgabe Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen, Ausgabe der Zeugnisse Kurshalbjahr 12/2, letzter Unterrichtstag Klasse 12 IGR

06.06.2024
ADAC – Fahrradprojekt/Achtung Auto

06.06.2024
Sommerfest und Kennenlernnachmittag neue 5. Klassen

03.06.2024 – 07.06.2024
Klassenfahrt – Klasse 10IGR

03.06.2024 – 07.06.2024
mündliche Zusatzprüfungen Klasse 12

05. oder 06.06.2024
vocatium – Klasse 9IGR

07.06.2024
Notenschluss

10.06.2024 – 14.06.2024
Digitale BO-Woche – Klasse 8IGR

15.06.2024
Zeugnisübergabe und Abschlussfeier Klasse 12IGR

17./18.06.2024
Werkstatttage – Klassen 7IGR/8IGR

17.06.2024
Sporttag

18.06.2024
Genial Sozial

19.06.2024
Ausgabe der Jahreszeugnisse 

20.06.2024 – 02.08.2024
Sommerferien

 

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.